Odůvodnění zrušení tendru SŽDC na studii příležitostí Rychlých spojení je absurdní

Tisková zpráva, 1. června 2016

Centrum pro efektivní dopravu (CEDOP) nesouhlasí s odůvodněním zrušení zadávacího řízení na studii příležitostí policejní razií na Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). CEDOP se domnívá, že SŽDC využívá policejní zásah jen jako záminku.

 Odpočátku podivná kritéria

Na začátku byla zakázka vypsána tak, že zjevně diskriminovala zahraniční uchazeče: požadovalo se, aby vedoucí řešitelského týmu uměl česky a současně měl určité konkrétní reference. „To by efektivně vyloučilo jakoukoliv zahraniční konkurenci, pokud by u ní náhodou nepracoval nějaký český emigrant“, s nadsázkou popisuje Petr Šlegr, zástupce ředitele CEDOP. A dodává, že zároveň toto kritérium výrazně omezovalo zapojení jiných českých firem, než „tradičních“ dodavatelů SŽDC.

Na základě námitek pak SŽDC od tohoto požadavku ustoupila. I přes to však kvalifikační kritéria zůstala diskriminační: u některých členů týmu se požadovaly reference, které nesměly být starší 3 let, což ztěžovalo účast expertům ze zemí, kde jsou vysokorychlostní tratě (VRT) již vybudovány, tedy zemí, které mají jistě více zkušeností s VRT než ČR. Další podivnost byla v tom, že požadavky na různé členy týmu se lišily nejen odborností, ale i počtem a stářím referencí: někde stačila jedna reference, někde dvě, někdy za poslední tři roky, ovšem u jiných pozic za deset let nebo bez omezení. „Takto nastavená kritéria téměř působila, jako kdyby je někdo vymýšlel podle konkrétních životopisů“, komentuje Petr Šlegr.

I přes diskriminační zadávací podmínky podali nabídku kromě dvou uskupení, jejichž členové patří do stejné skupiny SUDOP Group, další dva uchazeči.

Absurdní odůvodnění

SŽDC dokumentem datovaným dne 23.5.2016 (je přílohou této tiskové zprávy) rozhodla o zrušení zadávacího řízení. Jakkoli mohla SŽDC podle ZVZ[1] zrušit soutěž i bez udání důvodu, je však použité odůvodnění jejího rozhodnutí velmi nelogické.

SŽDC sděluje, že policie od ní získala originály nabídek uchazečů, které obsahovaly i dokument označený „Organizace a metodika a práce uchazeče“ (dále jen metodika), jehož kvalita byla vedle ceny předmětem hodnocení. Dále se podle SŽDC v rámci nahlížení do trestního spisu mohli někteří obvinění, mezi kterými je i jeden z uchazečů, seznámit s obsahem nabídek včetně metodik. Podle SŽDC je tak ohrožena nestrannost hodnocení, protože je možné k příslušným dokumentům přiřadit identitu uchazeče. „To je absurdní, protože stejně tak mohl kdokoliv z komise SŽDC, která otvírala obálky s nabídkami, předat hodnotiteli metodik informaci o tom, čí je která metodika. Tomu se v podstatě nedá zabránit a sama SŽDC uváděla, že anonymní hodnocení metodik není ze zákona nutné“, vysvětluje Šlegr. Držení nabídek policíí tak principiálně nevytvořilo novou hrozbu úniku informací.

SŽDC dále uvádí, že jeden z uchazečů se mohl seznámit s metodikami ostatních a proto byla porušena zásada rovného zacházení. „Vždyť nabídky již byly podány a uchazeči své nabídky tedy měnit nemohou“, podivuje se Šlegr.

Pokud SŽDC na této argumentaci setrvá, tak by příslušný uchazeč měl být napříště vyloučen z podobných soutěží, což je ovšem podle současného ZVZ nemožné. Anebo SŽDC v budoucnu nesmí u podobných zakázek kritérium s hodnocením metodiky použít, protože pak bude stíhaný uchazeč opět zvýhodněn, dodává Šlegr.

Rozhodnutí o zrušení soutěže poměrně dlouho před koncem zadávací lhůty[2] a zejména jeho odůvodnění nasvědčuje podle Šlegra, že SŽDC policejní vyšetřování využila jako záminku pro zrušení soutěže. Jaký byl skutečný důvod, by Centrum pro efektivní dopravu zajímalo…

Příloha: Rozhodnutí a oznámení SŽDC o zrušení zadávacího řízení
 

CEDOP

Centrum pro efektivní dopravu, o.s. (CEDOP) je nevládní, nezisková a nepolitická organizace, která podporuje rozvoj bezpečných a k životnímu prostředí šetrných způsobů dopravy osob a zboží, zejména veřejné a železniční dopravy v České republice.

[1] Zákon o veřejných zakázkách

[2] 180 dní počínaje dnem podání nabídek, které bylo 8.2.2016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>