Představitelé Centra

Petr Šlegr (nar. 1977) vystudoval ČVUT v Praze Fakultu elektrotechnickou. Působil jako náměstek ministra dopravy České republiky, náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy a poradce předsedy vlády. Vedl přípravu koncepce vysokorychlostních tratí v ČR a zpracování publikace Centra pro efektivní dopravu Rychlá železnice i v České republice a dokumentárního …

Continue reading