Představitelé Centra

Pavel Adámek (nar. 1947) je dlouholetý pracovník Dopravního podniku hlavního města Prahy a Českých drah. V Dopravním podniku vedl 8 let centrální dispečink. V Českých drahách se podílel na vzniku Generální inspekce, kde byl zástupcem ředitele. Působil též jako zástupce Českých drah pro hlavní město Prahu a jako poradce generálního …

Continue reading