Pozvánka na přednášku Gotthardský úpatní tunel 2016

Schematické znázornění úpatního tunelu Gotthard a Ceneri

Gotthardský úpatní tunel 2016: Nejdelší železniční tunel světa propojil sever s jihem Evropy. Švýcarské velvyslanectví v Praze Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava ČVUT v Praze Fakulta dopravní Centrum pro efektivní dopravu, z.s. zvou na přednášku GOTTHARDSKÝ ÚPATNÍ TUNEL Přednáší: Charly Simmen, Site Manager, Alptransit Gotthard AG Po přednášce projekce vybraných částí …

Continue reading

Kniha Rychlá železnice v České republice

kniha-rychla-zeleznice-titulni-stranka

Kniha Rychlá železnice i v České republice přináší přehledné informace o vývoji vysokorychlostní sítě ve vybraných zemích v Evropě i Asii. V další části popisuje stav železniční sítě v České republice a důvody, proč by měly být budovány vysokorychlostní tratě i u nás. V poslední, nejrozsáhlejší části je popsáno vedení …

Continue reading

Film Švýcarská veřejná doprava

CEDOP DVD Švýcarská veřejná doprava

Po vydání úspěšných publikací Příměstská železnice – páteř veřejné dopravy v aglomeracích a Rychlá železnice i v České republice vydalo Centrum pro efektivní dopravu film Švýcarská veřejná doprava.

Film je dlouhý 50 minut, rozdělený do několika kapitol s českým i anglickým komentářem.

V jednotlivých kapitolách se seznámíme s cestováním po Švýcarsku na jednu jízdenku tzv. General Abo (GA), Curyšským nádražím – nejfrekventovanějším nádražím v Evropě, dále se zaměříme na příměstskou železnici, projekt „Bahn 2000“, na stavbu nových alpských tunelů (Gotthard a Loetschberg), švýcarskou dopravní politiku, seznámíme se s vizí rozvoje dopravní infrastruktury v projektu „Bahn 2030“ a městskou hromadnou dopravu.

Cílem filmu je informovat odbornou veřejnost, představitele státní správy i samosprávy o švýcarském dopravním systému. Film rozhodně nesmí chybět žádnému fandovi železnice a veřejné dopravy.

DVD můžete zakoupit v eShopu ŽelPage nebo u vybraných partnerů za cenu 199 Kč včetně DPH.

Prezentace z konference Vysokorychlostní železnice 2014

Cílem konference bylo poskytnout představitelům veřejné správy aktuální informace o současném provozu a výstavbě vysokorychlostních železnic v Evropě a možné podobě sítě vysokorychlostních tratí v České republice. Hlavní partneři Účastníci Konference se zúčastnili členové Parlamentu České republiky, představitelé Ministerstva dopravy a dalších resortů, hejtmani, starostové a radní měst a představitelé …

Continue reading

Potřeba urychlené přípravy výstavby vysokorychlostní železnice v ČR

Z důvodu potřeby podpory podnikání, mobility pracovní síly a z toho vyplývajícího zvýšení zaměstnanosti v hůře dostupných regionech České republiky; akutně hrozícího zhoršení geopolitické pozice ČR v Evropě spočívající v objíždění ČR vlaky dálkové dopravy (a tím zhoršování pozice dominantního dopravce ČD i správce infrastruktury SŽDC) nekonkurenceschopné jízdní doby vlaku …

Continue reading

CEDOP uspořádal mezinárodní konferenci Vysokorychlostní železnice 2014

Dne 15.5.2014 uspořádalo Centrum pro efektivní dopravu v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mezinárodní konferenci Vysokorychlostní železnice 2014. Na konferenci konané pod záštitou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zástupci různých evropských zemí (Švédska, Španělska, Německa a Francie) prezentovali své zkušenosti s výstavbou a provozem vysokorychlostních železničních tratí. Dále na …

Continue reading

Konference Vysokorychlostní železnice v Evropě a v České republice – 2012

Cílem konference je poskytnout představitelům veřejné správy aktuální informace o současném provozu a výstavbě vysokorychlostních železnic v Evropě, o cílech evropské Bílé knihy o dopravě a aktualizaci transevropské dopravní sítě TEN-T a také o možné podobě sítě vysokorychlostních tratí v České republice. Klíčová témata Role vysokorychlostní železnice v dopravním systému …

Continue reading

Český rozhlas: ČD mají konkurenci, na koleje vyrazily první RegioJety

zpravy.rozhlas.cz | 26.9.2011 | Rubrika: domaciekonomika | Strana: 0 | autor: Jana Zemanová,Igor Maňour, mta,Vladimír Kroc Monopol státních drah definitivně končí. Na trasu Havířov – Praha se vydal první žlutý rychlík soukromého podnikatele Radima Jančury. Denně budou jezdit tři spoje RegioJetu každým směrem. Výhledově by trať mělo obsluhovat šest vlakových …

Continue reading

TECH magazín: Bez rychlých tratí nám evropský vlak ujede

V Senátu proběhla 19. května pod názvem Vysokorychlostní železnice 2011 – důvody a přínosy konference na téma vysokorychlostních tratí. Z jednání vyplynulo, že pokud se ČR chce zapojit do moderních evropských železničních systémů, má nejvyšší čas, resp. možná poslední šanci. Předpokladem ovšem je co nejdříve vybudovat trasy, po nichž by …

Continue reading