Prioritní směry dopravní politiky

Centrum pro efektivní dopravu identifikovalo tyto směry, kterými by se promyšlená dopravní politika rozvíjející železniční a veřejnou dopravu, měla ubírat: Vysokorychlostní tratě jako další krok modernizace železniční sítě, příměstská železnice v aglomeracích, revitalizace regionálních železnic, vytvoření spolehlivé železniční sítě pro nákladní dopravu, infrastruktura MHD a vlakotramvajové regionální systémy, multimodální přestupní …

Continue reading

Centrum pro efektivní dopravu

V České republice chyběla instituce, která by systematicky a konzistentně propagovala železnici jako páteř veřejné dopravy a prosazovala její rozvoj. Z tohoto důvodu bylo v Praze během Evropského týdne mobility dne 23. září 2009 založeno občanské sdružení Centrum pro efektivní dopravu jako nevládní a nezisková organizace, která tuto výzvu přijala …

Continue reading

Systémový přístup k veřejné dopravě jako nutná podmínka rozvoje železnice

1. Výchozí situace Situace v resortu dopravy v ČR z hlediska železnice je v současnosti dána především zaostalým stavem železničního sektoru z doby před rokem 1989 a pokračováním rozvoje individuálního motorismu po roce 1989; absencí koncepce rozvoje železniční dopravy (možná též: absencí zájmu o rozvoj železniční dopravy) a ignorováním trendů …

Continue reading