Prezentace z konference Vysokorychlostní železnice 2014

Cílem konference bylo poskytnout představitelům veřejné správy aktuální informace o současném provozu a výstavbě vysokorychlostních železnic v Evropě a možné podobě sítě vysokorychlostních tratí v České republice. Hlavní partneři Účastníci Konference se zúčastnili členové Parlamentu České republiky, představitelé Ministerstva dopravy a dalších resortů, hejtmani, starostové a radní měst a představitelé …

Continue reading

Potřeba urychlené přípravy výstavby vysokorychlostní železnice v ČR

Z důvodu potřeby podpory podnikání, mobility pracovní síly a z toho vyplývajícího zvýšení zaměstnanosti v hůře dostupných regionech České republiky; akutně hrozícího zhoršení geopolitické pozice ČR v Evropě spočívající v objíždění ČR vlaky dálkové dopravy (a tím zhoršování pozice dominantního dopravce ČD i správce infrastruktury SŽDC) nekonkurenceschopné jízdní doby vlaku …

Continue reading

CEDOP uspořádal mezinárodní konferenci Vysokorychlostní železnice 2014

Dne 15.5.2014 uspořádalo Centrum pro efektivní dopravu v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mezinárodní konferenci Vysokorychlostní železnice 2014. Na konferenci konané pod záštitou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zástupci různých evropských zemí (Švédska, Španělska, Německa a Francie) prezentovali své zkušenosti s výstavbou a provozem vysokorychlostních železničních tratí. Dále na …

Continue reading