Konference Vysokorychlostní železnice v Evropě a v České republice – 2012

Cílem konference je poskytnout představitelům veřejné správy aktuální informace o současném provozu a výstavbě vysokorychlostních železnic v Evropě, o cílech evropské Bílé knihy o dopravě a aktualizaci transevropské dopravní sítě TEN-T a také o možné podobě sítě vysokorychlostních tratí v České republice. Klíčová témata Role vysokorychlostní železnice v dopravním systému …

Continue reading