Město Kladno představilo studii Kladenského železničního diametru od CEDOPu

Podzemní železniční stanice Malmö Triangeln

Podzemní železniční stanice Malmö Triangeln (ilustrační foto)

Statutární město Kladno dne 13. června 2016 představilo studii Kladenského železničního diametru zpracovanou Centrem pro efektivní dopravu. Důvodem pro zadání studie byla příprava železničního spojení mezi Kladnem, Letištěm Václava Havla a Prahou, která probíhá již od devadesátých let minulého století. Po dobu přípravy se trasa, kopírující z velké části původní železniční tratě z poloviny 19. století, nijak nezměnila.

Cílem studie bylo nalezení lepšího řešení obsluhy města Kladna železniční dopravou a přímé spojení Kladna s letištěm. Jak výsledky studie ukazují, jako „vedlejší produkt“ vzniká i lepší obsluha letiště a přímé spojení Rakovník – letiště – Praha.

Kladenský železniční diametr je novostavba železničního spojení ze stanice Ruzyně, kde navazuje na záměr PRAK, na letiště Václava Havla. Za průjezdnou stanicí na letišti pokračuje přímou trasou do Kladna, kde čtyřmi podzemními stanicemi obsluhuje více jak 60% obyvatel přímo v docházkové vzdálenosti. Za Kladnem se trať napojuje do stávající tratě Kladno – Rakovník. Jednotlivé významné cíle jsou tak v daném směru na jedné společné trase, bez rozvětvení (Praha, Letiště, Kladno, Rakovník). Vzniká tedy také spojení Kladna s Letištěm Václava Havla. Kvalitní infrastruktura je také předpokladem pro dobrou obsluhu Kladna či letiště dálkovou dopravou, ať již přímo nebo s přestupem v Praze.

Situace vedení nové trasy železnice v Kladně

Situace vedení nové trasy železnice v Kladně

Ve srovnání s aktuálním návrhem PRAK (dle schválené varianty R1spěš) se jedná o záměr s vyšší investiční náročností (v úseku Praha-Ruzyně – Kladno, resp. Kamenné Žehrovice), který však dokáže cestujícím nabídnout podstatně lepší plošnou dostupnost železnice na Kladně a kratší cestovní dobu do Prahy. Současně nabízí ve srovnání se schválenou variantou zrychlení také pro cestující z centra Prahy (či z Prahy 6, volitelně také Prahy 5) na Letiště Václava Havla. V obou relacích činí časová úspora přibližně 5-7 minut, průměrné zkrácení doby přístupu na železnici v Kladně činí navíc 8-10 minut. Spolu se zkrácením intervalu až na 7,5 min. ve špičce (z kapacitních důvodů) tak ve srovnání s PRAK bude na relaci Praha – Kladno dosaženo zkrácení průměrné cestovní doby pro většinu obyvatel města Kladna o 15-20 min. (asi 30%) v každém směru. Vícenáklady v celém úseku činí asi 15 mld. Kč.

 

Cestovní doby Investiční náklady
PRAK, var. R1spěš Kladenský diametr, var. D+R PRAK, var. R1spěš Kladenský diametr, var. D+R
Vlak Kladno – Praha 29,5 min. 23 min. 19,5 mld. Kč 33,6 mld. Kč
Cesta Kladno – Praha 53 min. 35 min.
Vlak Kladno – Veleslavín 16,5 min. 10 min.
Cesta Kladno – Veleslavín 40 min. 22 min.
Vlak Letiště – Praha 26,5 min. 20-21 min.
Vlak Letiště – Veleslavín 12,5 min. 8 min.

pozn.: Srovnání vychází z dosud sledovaného řešení mezi centrem Prahy a žst. Praha-Ruzyně (PRAK)

Město Kladno předložilo svým partnerům k diskuzi tuto studii, která je k dispozici ke stažení i zde:

A-KANON-text
A-KANON-přílohy
B-Výkresová část – Obsah
B1-Přehledná situace řešených variant
B2-Podélný profil
B3-Vzorové příčné řezy
B4-Situace stanic v Kladně
B5-Situace letiště Václava Havla
B6-Přehledná situace na území Kladna

Po dobu přípravy a realizace nově navržené trasy CEDOP navrhuje rekonstrukci stávající trati a nasazení moderních a rychlejších vozidel. Taková rekonstrukce by přitom cestujícím přinesla užitek již za 2-3 roky, mezitím by bylo možné rozhodnout o cílové podobě řešení. Rekonstruovaná stávající trať by pak nadále posloužila pro spojení Kladna s jihozápadní částí Prahy, pro napojení obcí mezi Kladnem a Hostivicí, a samozřejmě i pro nákladní dopravu.

One Comment:

  1. Jiří Bartušek

    Vypadá to velmi odvážně a v podmínkách reality české železnice jako sci-fi, ale takováto řešení jsou na Západě dávno normální!

    Bohužel nám tady servírují zdvokolejnění koňky jako bůhvíjaký pokrok :( a ještě to bude podle pana premiéra až někdy 2024 :(

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>