Český rozhlas: Studie vysokorychlostní trati do Německa existuje už 9 let. Projekt prý zbrzdila silná lobby

Rychlovlak AGV dopravce NTV, Itálie

Ředitel Centra pro efektivní dopravu (CEDOP) Petr Šlegr 5. května 2015 diskutoval v Českém rozhlasu na téma jednání českého premiéra Bohuslava Sobotky s německou kancléřku Angelu Merkelovou o vysokorychlostní železnici mezi Prahou a Berlínem a Prahou a Mnichovem. Petr Šlegr podpořil záměr nového vysokorychlostního spojení:   V budoucnu by cesta …

Continue reading

Kniha Rychlá železnice v České republice

kniha-rychla-zeleznice-titulni-stranka

Kniha Rychlá železnice i v České republice přináší přehledné informace o vývoji vysokorychlostní sítě ve vybraných zemích v Evropě i Asii. V další části popisuje stav železniční sítě v České republice a důvody, proč by měly být budovány vysokorychlostní tratě i u nás. V poslední, nejrozsáhlejší části je popsáno vedení …

Continue reading

Film Švýcarská veřejná doprava

CEDOP DVD Švýcarská veřejná doprava

Po vydání úspěšných publikací Příměstská železnice – páteř veřejné dopravy v aglomeracích a Rychlá železnice i v České republice vydalo Centrum pro efektivní dopravu film Švýcarská veřejná doprava.

Film je dlouhý 50 minut, rozdělený do několika kapitol s českým i anglickým komentářem.

V jednotlivých kapitolách se seznámíme s cestováním po Švýcarsku na jednu jízdenku tzv. General Abo (GA), Curyšským nádražím – nejfrekventovanějším nádražím v Evropě, dále se zaměříme na příměstskou železnici, projekt „Bahn 2000“, na stavbu nových alpských tunelů (Gotthard a Loetschberg), švýcarskou dopravní politiku, seznámíme se s vizí rozvoje dopravní infrastruktury v projektu „Bahn 2030“ a městskou hromadnou dopravu.

Cílem filmu je informovat odbornou veřejnost, představitele státní správy i samosprávy o švýcarském dopravním systému. Film rozhodně nesmí chybět žádnému fandovi železnice a veřejné dopravy.

DVD můžete zakoupit v eShopu ŽelPage nebo u vybraných partnerů za cenu 199 Kč včetně DPH.

Prezentace z konference Vysokorychlostní železnice 2014

Cílem konference bylo poskytnout představitelům veřejné správy aktuální informace o současném provozu a výstavbě vysokorychlostních železnic v Evropě a možné podobě sítě vysokorychlostních tratí v České republice. Hlavní partneři Účastníci Konference se zúčastnili členové Parlamentu České republiky, představitelé Ministerstva dopravy a dalších resortů, hejtmani, starostové a radní měst a představitelé …

Continue reading

Potřeba urychlené přípravy výstavby vysokorychlostní železnice v ČR

Z důvodu potřeby podpory podnikání, mobility pracovní síly a z toho vyplývajícího zvýšení zaměstnanosti v hůře dostupných regionech České republiky; akutně hrozícího zhoršení geopolitické pozice ČR v Evropě spočívající v objíždění ČR vlaky dálkové dopravy (a tím zhoršování pozice dominantního dopravce ČD i správce infrastruktury SŽDC) nekonkurenceschopné jízdní doby vlaku …

Continue reading

CEDOP uspořádal mezinárodní konferenci Vysokorychlostní železnice 2014

Dne 15.5.2014 uspořádalo Centrum pro efektivní dopravu v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mezinárodní konferenci Vysokorychlostní železnice 2014. Na konferenci konané pod záštitou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zástupci různých evropských zemí (Švédska, Španělska, Německa a Francie) prezentovali své zkušenosti s výstavbou a provozem vysokorychlostních železničních tratí. Dále na …

Continue reading