Prioritní směry dopravní politiky

Centrum pro efektivní dopravu identifikovalo tyto směry, kterými by se promyšlená dopravní politika rozvíjející železniční a veřejnou dopravu, měla ubírat:

  1. Vysokorychlostní tratě jako další krok modernizace železniční sítě, příměstská železnice v aglomeracích, revitalizace regionálních železnic, vytvoření spolehlivé železniční sítě pro nákladní dopravu, infrastruktura MHD a vlakotramvajové regionální systémy, multimodální přestupní terminály včetně zapojení individuální (P+R) a cyklistické (B+R) dopravy.
  2. Síť veřejných logistických center financovaných z veřejných prostředků nebo na bázi PPP pro vnitrostátní a mezinárodní kombinovanou dopravu.
  3. Narovnání zpoplatnění dopravních cest, internalizace externalit, motivace pro používání kombinované dopravy.
  4. Celostátní integrovaný systém podle vzoru Švýcarska – jeden „doklad“ na všechnu veřejnou dopravu v republice.
  5. Systémové změny financování osobní dopravy umožňující obnovu vozidlového parku.
  6. Obnova a rozvoj plošné obsluhy území autobusovou dopravou jako svozové/rozvozové dopravy pro železnici.
  7. Veřejná doprava a cyklistika jako nástroj rozvoje udržitelné turistiky.
  8. Zvýšení bezpečnosti a efektivity všech druhů dopravy zlepšením jejich organizace a řízení a implementací inteligentních dopravních systémů včetně globálních družicových navigačních systémů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>