Přednáška Železnice a politika: netechnické obtíže přípravy VRT

Přednáška Petra Šlegra přednesená na Fakultě dopravní ČVUT v Praze o prioritách dopravní politiky před a po roce 1989, o příčinách současného stavu železnice v ČR a o tom, proč se vyspělým zemím přibližujeme tak pomalu…

P’řednáška ke stažení [PDF]

Comments are closed