Odklad vysokorychlostních železnic do roku 2050 je nepřijatelný!

Petr Šlegr v Ozvěnách dne na ČRo Radiožurnálu kritizoval vládu SRN za odmítavý postoj k přeshraničním vysokorychlostním tratím Praha – Drážďany a Praha – Mnichov. Zároveň také nesouhlasil s názorem, že z důvodu finanční náročnosti nemůže být vysokorychlostní trať Praha – Brno jako součást tzv. páteřní sítě postavena do roku 2030.
Podle Šlegra je tento projekt zcela ve finačních možnostech ČR a je zásadní pro pozvednutí úrovně dálkové i regionální dopravy v České republice. ČR by jej ve vlastním zájmu měla zrealizovat, i bez případné podpory EU.

Výtah a originální audio je k dispozici zde, Český rozhlas, 26. října 2011

High speed line close to Lyon, France

Comments are closed