Činnosti a služby

Centrum pro efektivní dopravu nabízí zejména tyto služby:

  • Poskytování konzultací a analýz v oblasti dopravy včetně zpracování stanovisek k aktuálně projednávaným legislativním a nelegislativním materiálům.
  • Monitoring médií a internetovch zdrojů z hlediska dopravy a jejich odborné komentování, sestavování analýz a doporučení. Spolupráce na vydávání tiskových zpráv.
  • Vydávání odborných publikací a recenzní činnost.
  • Organizace odborných exkurzí do zahraničí za účelem prezentace dopravní politiky dopravně vyspělých zemí. Exkurze zahrnují například poznávání železniční sítě a vozidlového parku, přestupních terminálů, návštěvy technologického zázemí, výrobních závodů atd.
  • Poskytování konzultací orgánům státní správy a samosprávy pro oblast dopravní politiky, dopravního plánování, infrastruktury a dalších. Provádíme recenze a oponentury studií a dalších materiálů zpracovávaných těmito orgány. Zajišťujeme účast expertů v pracovních skupinách těchto orgánů.

Comments are closed