Centrum pro efektivní dopravu

V České republice chyběla instituce, která by systematicky a konzistentně propagovala železnici jako páteř veřejné dopravy a prosazovala její rozvoj.

Z tohoto důvodu bylo v Praze během Evropského týdne mobility dne 23. září 2009 založeno občanské sdružení Centrum pro efektivní dopravu jako nevládní a nezisková organizace, která tuto výzvu přijala za svou.
Centrum pro efektivní dopravu, z.s. (CEDOP) si klade za cíl analyzovat, prezentovat a popularizovat výhody bezpečných a k životnímu prostředí šetrných způsobů dopravy osob a zboží a podporovat jejich prosazování a rozvoj v České republice včetně důrazu na využívání nejlepších dostupných technologií a produktů.

 

Comments are closed